Informacje

SYSTEM PRACY OŚRODKA

Ośrodek działa całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Można zgłaszać się do nas osobiście lub telefonicznie umówić się ze specjalistą. W trakcie konsultacji koncentrujemy się na zrozumieniu zgłaszanych problemów i wybieramy odpowiednie formy pomocy.
Wszelka pomoc udzielana w ośrodku interwencji kryzysowej jest nieodpłatna.

Kontakt z ośrodkiem:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Ul. Dalibora 1
01-439 Warszawa
Tel/fax 22/ 837 55 59 (czynny całą dobę)

Dyrektor Ośrodka przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 12:00 – 16:00