Informacje

SYSTEM PRACY OŚRODKA

Ośrodek działa całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Można zgłaszać się do nas osobiście lub telefonicznie umówić się ze specjalistą. W trakcie konsultacji koncentrujemy się na zrozumieniu zgłaszanych problemów i wybieramy odpowiednie formy pomocy.
Wszelka pomoc udzielana w ośrodku interwencji kryzysowej jest nieodpłatna.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą przy
ul. Dalibora 1 w Warszawie informuje, że w dniach
od 23 do 28 lutego 2015 roku będzie udzielał pomocy interdyscyplinarnej w ramach zbliżającego się
Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

 

Kontakt z ośrodkiem:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Ul. Dalibora 1
01-439 Warszawa
Tel/fax 22/ 837 55 59 (czynny całą dobę)

W sytuacji kiedy telefon nie jest odbierany przez dłuższą chwilę, oznacza to,
że wszyscy pracownicy prowadzą działania interwencyjne.
Telefon zostanie odebrany tak szybko jak będzie to możliwe.

Dyrektor Ośrodka przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 12:00 – 16:00