Informacje

K O M U N I K A T
Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Dalibora 1 zaprzestał działalności pod tym adresem z dniem 30.04.2016r.
W przypadku potrzeby kontaktu należy kierować się do: Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z siedzibą w (02-843) Warszawie przy ul. 6-go Sierpnia 1/5
nr tel. 22 855 44 32